SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

 

 

 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły rok szkolny 2016/2017

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły rok szkolny 2015/2016

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły rok szkolny 2014/2015

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły rok szkolny 2013/2014

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły rok szkolny 2012/2013