Kółko teatralne dla Koła Gospodyń Wiejskich

zdjęcia

Dnia 2 marca 2017 r. kółko teatralne ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach programu "Mała Ojczyzna" odwiedziło Panie z Koła Gospodyń Wiejskich dzielnicy Jedłownik. Dla rozrywki spotykających się jedłownickich gospodyń młodzi gawędziarze przedstawili spektakl "Z gwarą na Ty", "godając" o przepisach śląskiej kuchni, śląskich zolytach, scenach z życia śląskich rodzin oraz pracy na grubie. Gwarowe gawędy przerywane były wybuchami śmiechu i podsumowywane gromkimi brawami. Pani Helena Mężyk - przewodnicząca Koła, podziękowała aktorom i opiekunowi, obdarowując nas słodyczami i zapraszając do kolejnych odwiedzin.

mgr Joanna Mańka