Mała Ojczyzna - spotkanie z Dziadkiem

zdjęcia

Dnia 24 listopada 2016 r. w ramach realizacji Projektu „Mała Ojczyzna” oraz zgodnie z wieloletnią tradycją edukacji regionalnej w Szkole Podstawowej Nr 2 do VI-klasistów przybył z wizytą Pan Alojzy Hanc wraz z żoną - dziadkowie jednej z uczennic tej klasy, Karoliny Miłoty. Pan Hanc – absolwent naszej szkoły, dzielił się z rówieśnikami swojej wnuczki wspomnieniami dotyczącymi lat spędzonych przez niego w murach jedłownickiej „staruszki”. Opowiadał o nauczycielach, koleżankach i kolegach, ulubionych przedmiotach szkolnych oraz spędzaniu wolnego czasu w szkole i poza nią. Uczniowie VI klasy uważnie słuchali a także zadawali pytania, zafascynowani wesołymi, a często również wzruszającymi wspomnieniami z czasów młodości swego Gościa. Najcenniejsze w tym sympatycznym i ciekawym spotkaniu były rady Pana Hanca dotyczące zasad, którymi Jego młodzi słuchacze powinni kierować się w przyszłości, by uczciwie i mądrze żyć. Na zakończenie przedstawiciele klasy VI wręczyli Gościowi wiązankę kwiatów, dziękując jednocześnie za poświęcony im czas oraz poszerzenie wiedzy o przeszłości SP Nr 2, zaś Państwo Hanc poczęstowali słodyczami wszystkich uczestników spotkania, które -  miejmy nadzieję - niezwykle miło zapisze się w pamięci zarówno Gości, jak i najstarszych uczniów jedłownickiej placówki.

mgr Joanna Mańka