SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

Informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone i zamieszkałe w obwodzie szkoły zostały przyjęte do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018. Spotkanie informacyjne dla rodziców odbędzie się 12 czerwca 2017 r. o godzinie 17:00 w sali nr 4 .

REGULAMIN REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji szkolnej