Konkurs gwary śląskiej

zdjęcia

Dnia 4 grudnia 2013 r. z okazji Barbórki miała w naszej szkole miejsce kolejna impreza w ramach Dni Regionalnych. Najpierw w świetlicy szkolnej spotkali się uczniowie klas I-III, by wspólnie bawić się, sprawdzając zarazem swój poziom posługiwania się śląską gwarą. Biorąc udział w różnych konkurencjach (np. tłumaczenie różnych słów na gwarę i wyrazów gwarowych na literacką polszczyznę, tłumaczenie całych zdań) dzieci wykazały się dużą znajomością regionalnego słownictwa, zarazem dobrze się bawiąc. Następnie uczniowie z klas starszych dopingowali swoich przedstawicieli, biorących udział w konkursie gwary śląskiej. Na uczestników konkursu również czekały ciekawe konkurencje sprawdzające stan ich wiedzy gwarowej. I miejsce zdobył, tradycyjnie już, Marek Przeliorz z klasy VI. Drugą lokatę uzyskała Martyna Szałek z klasy V, III zaś - Kamil Rybaczyk (jedyny przedstawiciel klas młodszych w konkursie). Wszystkim "mistrzom gwary śląskiej" serdecznie gratulujemy!

mgr Joanna Mańka