Spotkanie z Bractwem Rycerskim

zdjęcia

Dnia 20 kwietnia 2015 r. odwiedzili nas  - już po raz wtóry - goście z Bractwa Rycerskiego KERIN. Tym razem tematem "Żywej lekcji historii" były "szlachta i husaria". Dzięki tej wizycie grupa uczniów z klas I-VI mogła przenieść się w czasie do Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku. Przedstawiciele Bractwa w przystępny i interesujący sposób zapoznali dzieci z powstaniem stanu szlacheckiego i jego podziałami oraz ze zwyczajami szlacheckimi. Uczniowie dowiedzieli się, co to były powstania kozackie i potop szwedzki. Strój szlachecki, zbroję husarską, szwedzkie i polskie uzbrojenie poznali w sposób bardzo "namacalny" - wybrani uczestnicy spotkania zostali przebrani i na świetlicowej scenie pojawiali się młody szlachcic, rycerz husarski, szwedzcy żołnierze... Dzięki tej oryginalnej lekcji historii grupa ponad osiemdziesięciu naszych uczniów spędziła czas ciekawie i zabawnie, a zarazem zdobyła porcję solidnej wiedzy o naszych dziejach.

mgr Joanna Mańka