Dzień Regionalny

zdjęcia

W Szkole Podstawowej Nr 2 trwa realizacja programu "Mała Ojczyzna": uczniowie klasy VI spotkali się z Dziadkiem jednej z uczennic, ośmioro recytatorów wzięło udział w konkursie "Fedrowani w godce" (mamy dwoje laureatów!) a 2 grudnia 2016 r. w ramach obchodów dorocznego Dnia Regionalnego szkolne Kółko Teatralne zaprezentowało klasom młodszym i starszym spektakl opowiadający o życiu na Śląsku w śląskiej gwarze. Członkowie kółka oraz wspomniani recytatorzy gawędzili o śląskiej kuchni, serwując nam najlepsze przepisy, prezentowali przedmioty ważne w życiu śląskich "bajtli" oraz dorosłych ("nachtop" i "koło", "moplik" i "auto"), przedstawili wizytę św. Mikołaja, opowiedzieli o śląskich zwyczajach świątecznych ("Barborka" i Wilijo") oraz o pracy górników. Przedstawienie to udowodniło, że mamy w szkole prawdziwych Mistrzów Gwary Śląskiej, co przyznali również uczniowie zebrani na widowni. Spektakl miał być - zgodnie z tradycją - zaprezentowany górnikom w ramach miejskich obchodów Barbórkowego Święta, jednak z powodu katastrofy w kopalni Rudna uroczystości te zostały odwołane. Jednak organizatorzy o nas nie zapomnieli, obdarowując dzieci słodkimi upominkami. Dziękujemy i mamy nadzieję, że spotkamy się za rok.

mgr Joanna Mańka