SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

 

 

 

 

 

 

OBIADY

Informacja dla rodziców

Informujemy, że obiady będzie gotowała
firma „Catering Jordan” Anna Jordan

Przypominamy o dokonaniu płatności za obiady dziecka.

Odpłatność za obiady w m-cu czerwcu wynosi: 

12 dni x 5,50 zł = 66 zł

płatna na konto firmy do 10.06.2017

Bardzo proszę o uiszczenie opłaty w kuchni celem wypłaty wszystkich odpisów.

Prosimy również o uregulowanie zaległości za poprzedni miesiąc.

„Catering Jordan” Anna Jordan ul. Czyzowicka 67 Wodzisław Śląski

Nr konta bankowego: 95 8470 0001 2015 0055 8585 0001

- tytuł przelewu – nazwisko, imię, klasę dziecka

jadłospis