Sprawozdanie z zimowego wypoczynku w SP 2 - Ferie w szkole!

zdjęcia

Uczniowie jedłownickiej dwójki  w czasie ferii  spędzili tydzień w szkole w terminie od 15 do 19 lutego. Nauczyciele przygotowali dla dzieci  ciekawą ofertę  różnorodnych zajęć biorąc pod uwagę propozycje  samych  zainteresowanych, czyli uczniów. Rano uczestnicy zimowiska  spotykali się w szkole i brali udział  w godzinnych warsztatach profilaktycznych  dotyczących agresji  oraz uzależnień  od komputera, Internetu, gier. Uczniowie oglądali filmy, prezentacje, prowadzili dyskusje, wykonywali  scenki, plakaty na temat agresji, praw dziecka, zalet i wad gier komputerowych, rozmawiali o portalach społecznościowych, wirtualnym świecie  i o tym jak można ciekawiej spędzić czas z dala od komputera, bez agresji i przemocy. Poruszane tematy to między innymi –„Negatywne konsekwencje agresji”, „Jak chciałbym być traktowany przez innych ludzi”, „Prawa dzieci”, „Mądre przeciwstawianie się agresji”, „Zagrożenia oraz pozytywne aspekty Internetu”, „Plusy i minusy gier komputerowych”.
Po zajęciach teoretycznych był czas na   wypoczynek aktywny –wyjazd na basen MOSiR, gra w kręgle,   czy gra w laserowego paint balla w Laserhouse w Rybniku. Uczniowie także wyjechali do kina 3D na projekcję filmu „Misiek w Nowym Jorku”.  W zajęciach uczestniczyło codziennie około 35 – 40 osób.  Łącznie z oferty skorzystało 81 uczniów.  Zorganizowanie takiego wypoczynku było możliwe dzięki dotacji  z Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego  w wysokości  4.201 zł w ramach konkursu ofert na organizację zimowego wypoczynku.  
Mamy nadzieję, że taka oferta pozwoliła dzieciom oderwać się od komputera i telewizora, spędzić ciekawie czas zimowego wypoczynku w gronie kolegów i nauczycieli.  W ciągu całego zimowiska w każdej sytuacji zwracano uwagę na właściwe zachowanie się uczniów, wpajano zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz zasady bezpieczeństwa.

 mgr Joanna Kulińska