Mała Ojczyzna - Klasa VI w muzeum

zdjęcia

Dnia 13 stycznia 2017 r. grupa uczniów klasy VI w ramach realizacji Programu "Mała Ojczyzna" udała się do Muzeum Miejskiego, gdzie pod kierunkiem Pani Kingi Kłosińskiej wzięła udział w lekcji pt. "Dawne wierzenia i tradycje Bożonarodzeniowe na Górnym Śląsku". Jej wynikiem było wzbogacenie wiedzy  dzieci o tym, jak niegdyś w naszym regionie celebrowano okres świąteczny i co z tych dawnych obyczajów pozostało we współczesnych śląskich domach. Następnie Pan Piotr Hojka oprowadził uczniów po stałych wystawach muzealnych, zapoznając ich zarazem z najważniejszymi wydarzeniami i zjawiskami w dziejach ziemi wodzisławskiej. Dzięki wizycie w muzeum szóstoklasiści dowiedzieli się, że historia ich "Małej Ojczyzny" jest równie interesująca, jak wiedza o dziejach całego państwa polskiego i ją także warto poznawać.

mgr Joanna Mańka