SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

DLA RODZICÓW


Sześciolatek w szkole
strona dla rodziców

portal o nowoczesnej edukacji

 

 

tik-tak

 

 

 

 

 

 

Multimedialne Centrum Informacji

W ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Wodzisławiu Śl. otrzymała w dniu 2 stycznia 2008 r.  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej do biblioteki szkolnej.
Od samego początku centrum cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów naszej szkoły. Dzieci korzystają z internetu w celu  wyszukiwania informacji potrzebnych do przygotowania się do  lekcji, do różnego rodzaju konkursów, oraz poszerzania swoich zainteresowań. Z centrum uczniowie mogą korzystać przed i po lekcjach oraz w czasie przerw. Mamy nadzieję, że tak duże zainteresowanie zaowocuje w przyszłości lepszymi wynikami w nauce i poszerzeniem wiedzy ogólnej  naszych uczniów.

mgr Joanna Mańka

Biblioteka szkolna

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI

CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

PONIEDZIAŁEK 8:45 – 9:45, 10:30 - 12:25, 13:20 - 14:05

WTOREK 9:35 – 11:20, 11:30 - 12:30

ŚRODA 8:00 -9:45, 10:30 - 12:10

CZWARTEK 8:45 – 11:20

PIĄTEK  8:45 – 11:20

Biblioteka zajmuje duże pomieszczenie na parterze. W zbiorach bibliotecznych znajduje się około 8205 książek. Obok biblioteki znajduje się czytelnia. Tutaj oprócz czasopism, słowników i wydawnictw encyklopedycznych można korzystać z komputerów. Uczniowie mają do dyspozycji osiem komputerów. Dzięki stałemu łączu internetowemu mogą poszukiwać informacji, których nie ma w księgozbiorze podręcznym.

Bibliotekarką, która doradzi, co wybrać i pomoże wyszukać odpowiednie materiały do lekcji jest pani mgr Joanna Mańka.

Regulamin

Multimedialngo Centrum Informacji

 1. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny (poszukujące materiałów potrzebnych do przygotowania się do lekcji).
 2. Wykorzystanie komputerów w innych celach jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
 3. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy, podać rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu określić tematykę poszukiwanych informacji oraz wpisać się do zeszytu. Również przed zakończeniem korzystania ze stanowiska  komputerowego użytkownik powinien usunąć zapisane przez siebie pliki oraz  zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi chęć zakończenia pracy.
 4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak w miarę możliwości służyć radą i pomocą.
 5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. O czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy decyduje nauczyciel bibliotekarz, który może w razie potrzeby skrócić ten czas lub zarządzić w nim przerwy.
 6. Nie należy włączać sprzętu komputerowego bez zgody nauczyciela bibliotekarza. Pracę z komputerem można prowadzić tylko pod jego kontrolą i zgodnie z jego poleceniami. Wykonywanie samowolnych operacji jest niedopuszczalne.
 7. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w sposób niezakłócający pracy innym użytkownikom ICIM.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 9. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Torby i inne przedmioty należy położyć w wyznaczonych do tego miejscach..
 10. Użytkownik może za wiedzą nauczyciela bibliotekarza wydrukować potrzebne materiały, ale tylko na prywatnym papierze.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
 12. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania z ICIM na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.
 13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik i jego rodzice.

ZABRANIA SIĘ:

 1. Wykorzystywania komputera do gier nie akceptowanych przez nauczyciela bibliotekarza, czatów i gadu gadu oraz odwiedzania tych stron.
 2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 3. Korzystania z komputera w celach zarobkowych i wykonywania czynności naruszających prawa autorskie.
 4. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych

 

 

.


LIST DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW