SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

 

DLA RODZICÓW


Sześciolatek w szkole
strona dla rodziców

portal o nowoczesnej edukacji

 

 

tik-tak

 

 

 

 

 

 

REFORMA OŚWIATY

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Broszura informacyjna - Dobra Szkoła

Mapa drogowa reformy edukacji - Dobra Szkoła

SZKOŁA PO ZMIANIE

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze,

wkrótce do Państwa szkoły trafi pakiet zawierający podstawowe informacje dotyczące reformy systemu oświaty w Polsce. W jego skład wchodzą: broszura, w której w syntetyczny sposób przedstawiliśmy najważniejsze zmiany oraz dwa plakaty pokazujące poszczególne etapy wdrażania reformy.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze udostępnianie materiałów nauczycielom, rodzicom i uczniom w Państwa szkole. Liczę na to, że przy Państwa udziale zostaną stworzone warunki do tego, aby wszystkie zainteresowane osoby uzyskały pełną informację na temat zaplanowanych zmian.
W załączeniu przekazuję Państwu pliki elektroniczne wszystkich materiałów. Już dziś zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.
Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

  1. tel. 22 34 74 141 - struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli
  2. tel. 22 34 74 792 - podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania
  3. tel. 22 34 74 458 - przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy
  4. tel. 22 34 74  312 - finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów powracających z zagranicy
  5. tel. 22 34 74 228 - kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  6. tel. 22 34 74 195 - kształcenie branżowe

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74 457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji:

[email protected].

Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

 

 

 
.


LIST DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW