Wycieczka do Cieszyna

W 23 października 2012 r. w ramach obchodów Święta Szkolnej Biblioteki uczniowie klasy III oraz grupa uczniów z pozostałych klas wyjechała do Cieszyna. Najpierw odwiedziliśmy Muzeum Drukarstwa, w którym w bardzo interesujący sposób zapoznano nas z pracą starych urządzeń drukarskich i sposobami powstawania druku oraz wzięliśmy udział w warsztatach graficznych, podczas których zapoznano nas z podstawowymi metodami graficznymi i wykonaliśmy samodzielnie pierwsze w życiu grafiki. Z kolejną wizytą udaliśmy się do Książnicy Cieszyńskiej - biblioteki naukowej, sprawującej pieczę nad zabytkowymi księgami. Tam wzięliśmy udział w lekcji bibliotecznej pt. "Od rękopisu do CD-ROMU", poświęconej dziejom książki oraz mogliśmy zobaczyć niezwykle cenne woluminy, pochodzące z XV-XVIII w. Następnie zwiedziliśmy Książnicę, podziwiając jej bogate zbiory. Na zakończenie wycieczki miała miejsce chwila relaksu i zarazem zabawy - odwiedziliśmy Wzgórze Zamkowe, na którym miała miejsce forsowna wspinaczka na szczyt wieży pozostałej po Zamku Książąt Piastowskich oraz poznaliśmy wnętrze Rotundy Św. Mikołaja - jednego z najstarszych zabytkow polskiego budownictwa. Tak więc dzięki "bibliotecznej" wycieczce zdobyliśmy dużo nowej wiedzy i umiejętności, a wielu z nas po raz pierwszy odwiedziło Cieszyn - niezwykle piękne i ciekawe miasto, którego polskie i czeskie pejzaże podziwialiśmy w jesiennej mgle.

mgr Joanna Mańka