Nowe książki

zdjęcia

Z radością informujemy, że do szkoły „przybyły” nowe książki z dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – jest ich ponad tysiąc (dokładnie 1014)! Teraz z kolei – dzięki szczodrości Rady Rodziców – zakupimy oprogramowanie, dzięki któremu zostanie usprawnione wypożyczanie i rejestracja zbiorów oraz nowe półki biblioteczne, na  których przechowywane będą nowości. Za pieniądze zebrane podczas dwóch kiermaszów wypieków (w tym i w minionym roku szkolnym) zakupione zostaną mebelki do „kącika czytelniczego” w wypożyczalni. W oparciu o nowe woluminy będziemy również realizować projekt w ramach NPRC. Teraz tylko prosimy o cierpliwość – po opracowaniu przez bibliotekarza przynajmniej części nowych książek rozpocznie się stopniowo ich wypożyczanie oraz z wiązane z nimi konkursy, spotkania itp. A więc do zobaczenia w szkolnej bibliotece!

mgr Joanna Mańka