Ferie w szkole

zdjęcia

Uczniowie jedłownickiej dwójki w czasie ferii spędzają czas w szkole. Nauczyciele przygotowali dla dzieci ciekawą ofertę różnorodnych zajęć biorąc pod uwagę propozycje samych zainteresowanych, czyli uczniów. Rano uczestnicy zimowiska spotykają się w szkole i biorą udział w godzinnych warsztatach profilaktycznych z zakresu uzależnień od komputera, Internetu, gier. Uczniowie wykonują plakaty na temat zalet i wad gier komputerowych, rozmawiają o portalach społecznościowych, wirtualnym świecie i o tym jak można ciekawiej spędzić czas z dala od komputera. Po zajęciach teoretycznych czas na wypoczynek aktywny – gra w kręgle, wyjazd na basen, projekcja filmu, czy gra w laserowego paint balla. W zajęciach uczestniczy codziennie około 35 – 40 osób, a w sumie z oferty skorzysta połowa uczniów SP 2. Zorganizowanie takiego wypoczynku było możliwe dzięki dotacji z Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 6.000 zł w ramach konkursu ofert na organizację zimowego wypoczynku. Mamy nadzieję, że taka oferta pozwoli dzieciom oderwać się od komputera i telewizora, spędzić ciekawie czas zimowego wypoczynku w gronie kolegów i nauczycieli.

mgr Joanna Kulińska