SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

 

DLA RODZICÓW


Sześciolatek w szkole
strona dla rodziców

portal o nowoczesnej edukacji

 

 

tik-tak

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - RELIGIA 2017/18

PLAN LEKCJI

Ogłoszenie

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 odbędzie się 4 września 2017 o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej.Uczniów prosimy o strój galowy w tym dniu.Rodziców pierwszoklasistów prosimy o zabranie do szkoły rogów obfitości.O godzinie 8.00 odbędzie się Msza św w tutejszym kościele,podczas której tradycyjnie zostaną poświęcone przybory szkolne i tornistry. Przypominamy wszystkim rodzicom, że należy zakupić wyłącznie podręczniki do religii zgodnie z wykazem na stronie szkoły. Pozostałe podręczniki (na zasadzie wypożyczenia) i zeszyty ćwiczeń wszyscy uczniowie otrzymają w szkole we wrześniu.

Joanna Kulińska

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

„Kreatywność i język angielski kluczem do przyszłości”.

Szkoła Podstawowa nr 2 pozyskała środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja – Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Kreatywność i j. angielski kluczem do przyszłości”. Dotacja w wysokości 137 614,64zł. przeznaczona jest w głównej mierze na doskonalenie nauczycieli – 8 osób weźmie udział w zagranicznych kursach języka angielskiego oraz kursach kreatywnych metod nauczania, a zdobytą wiedzę będą następnie wykorzystywać na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Planujemy od września min. dodatkowe zajęcia z kreatywności, wzbogacanie słownictwa j. angielskiego na wybranych zajęciach - elementy CLIIL, wdrażanie projektów e-Twinning, aplikowanie o środki na wymianę dzieci klas starszych w ramach Erasmus Akcja 2.

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

NABÓR DO KLASY IV KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT

Trwają zapisy dzieci do I klasy oraz do klasy 4 sportowej (koszykówka dziewcząt) - rekrutacja do 28 marca 2017 (szczegóły w zakładce "rekrutacja")

Zebranie rodziców zainteresowanych klasą sprtową odbędzie sie w poniedziałek 27 marca o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 2

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Na terenie szkoły obowiązuje regulamin wywieszony na frontowej ścianie przy wejściu od ulicy Ks. Roboty.

Należy także stosować się do zasad korzystania z boiska umieszczonych na tablicy informacyjnej.

Korzystanie z boiska przez osoby postronne jest możliwe po zawiadomieniu szkoły  np. telefonicznym - tel SP2 324563127 (pon.- pt. 8.00-14.00) lub mailowym ([email protected]) podając datę, godziny oraz nazwisko i imię osoby pełnoletniej odpowiedzialnej  za grupę korzystającą z boiska.

REGULAMIN PLACU ZABAW

Przypominamy, że obiekt jest monitorowany.

Dyrektor szkoły Joanna Kulińska

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2016/2017          

Aby zapewnić Rodzicom pełen dostęp do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego jakie w roku szkolnym 2016/2017 wybrała Państwa Placówka Oświatowa, uruchomiliśmy specjalną stronę internetową.

www.ubezpieczeniwszkole.pl to strona, na której znajdują się informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży

Zdjęcia z remontów placówki

Zdjęcia z remontów placówki

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

Ogłoszenie

W związku ze zmianą druku legitymacji szkolnej informuję Rodziców, że wydane legitymacje są ważne do ukończenia przez ucznia szkoły pod warunkiem wpisania na legitymacji numeru PESEL.  Wpisu dokonuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. Legitymacje bez numeru PESEL nie upoważniają do przejazdu ulgowego koleją i uczeń (jego rodzic) może zapłacić karę. 
Proszę zatem, aby dzieci przyniosły legitymacje do sekretariatu  najlepiej do końca tego tygodnia, gdzie zostanie dopisany numer PESEL i opieczętowany  małą pieczęcią szkoły. 

Joanna Kulińska

Nakrętki dla Kajetana

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

PREZENTACJA SZKOŁY

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Mamo, Tato - szkoła dla Twojego Sześciolatka.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Edunews.pl - Portal o nowoczesnej edukacji

EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE

Moje dziecko w przedszkolu i szkole - poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 


by Paweł Magiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


LIST DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW