SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  

 

 

 

 

OGŁOSZENIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2016/2017

PLAN LEKCJI

OBIADY

Przypominamy o dokonaniu płatności za obiady dziecka.

Odpłatność za obiady w m-cu czerwcu wynosi: 

12 dni x 5,50 zł = 66 zł

płatna na konto firmy do 10.6.2017

Bardzo proszę o uiszczenie opłaty w kuchni celem wypłaty wszystkich odpisów.

Prosimy również o uregulowanie zaległości za poprzedni miesiąc.

"Catering Jordan" Anna Jordan ul. Czyzowicka 67

Wodzisław Śląski

Nr konta bankowego: 95 8470 0001 2015 0055 8585 0001

- tytuł przelewu – nazwisko, imię, klasę dziecka

jadłospis

OGŁOSZENIE

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r w sprawie organizacji roku szkolnego, po zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych:

- 31 października 2016

- 2 maja 2017

- 16 czerwca 2017

- 20 czerwca 2017

W dniach tych zorganizowane zostaną zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w szkolnej świetlicy w godzinach od 7.30 – 15.00.

Joanna Kulińska