Spotkanie z Panem Jerzym Pielką

zdjęcia

Dnia 18 listopada 2015 r. w ramach Projektu "Historia rodziny to historia regionu" gościliśmy pana Jerzego Pielkę - emerytowanego górnika KWK "Borynia". Prywatnie pan Pielka jest dziadkiem Denisa Świerczka - ucznia klasy VI. Gość opowiedział uczestnikom Projektu o pracy w kopalni, zaś uczniowie porównywali te informacje z wiedzą zdobytą niedawno, podczas wycieczki do kopalni "Guido" w Zabrzu. Następnie pana Pielką "zasypano" wręcz pytaniami na temat jego doświadczeń i przeżyć związanych z wieloletnią pracą w kopalni. Dziękując Gościowi na zakończenie spotkania za poświęcony nam czas, przedstawiciele uczestników spotkania wręczyli Gościowi wiązankę kwiatów (w "delegacji" był również - oczywiście - Denis)...

mgr Joanna Mańka