SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI

Średnia 2014

Wyniki szkoły na skali staninowej

Standardy