WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 
SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 2 W  WODZISŁAWIU  ŚL. 
Rok  szkolny  2013/2014

 

12 czerwca 2013r.

 

Dyrektor szkoły

Joanna Kulińska

 

KLASA     I 

 

przedmiot

Podręcznik – tytuł, autor, wydawnictwo

Nr na liście MEN

Edukacja wczesnoszkolna

BOX :

Podręcznik z ćwiczeniami kl.1 - ,,Nasze ,,Razem w szkole'''' cz.1-10, autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went) WSiP , nr dopuszczenia 484/1/2012, Zeszyt ćwiczeń - ,,Nasze ,,Razem w szkole'''' cz.1-10, autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went), WSiP, nr dopuszczenia 484/2/2012, Podręcznik do zajęć komputerowych, autor B.Lewandowska WSiP, nr dopuszczenia 518/1/2012

 

j.angielski

Our Discovery Island podręcznik klasa I , zeszyt ćwiczeń 1 wariant intensywny, wydawnictwo Longman, Leone Dyson, Katarzyna Pogłodzińska

Nr 393/1/2011

religia

"Żyjemy w Bożym świecie"- nr AZ-11-01/12-KI-1/12, wyd; Jedność

 

 

KLASA     II

 

przedmiot

Podręcznik – tytuł, autor, wydawnictwo

Nr na liście MEN

edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik z ćwiczeniami kl.1 - ,,Nasze ,,Razem w szkole'' kl II BOX,

 cz.1-10, autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went) WSiP , nr dopuszczenia 484/3/2013, 484/4/2013

j.angielski

Our Discovery Island 2 Książka ucznia,

Our Discovery Island 2  ćwiczenia, wyd. Pearson Education Limited
nr dopuszczenia MEN: 393/2/2011

religia

Jezus jest z nami 2 podręcznik, Piątek Maria, wyd.Jedność

 

KLASA     III

 

przedmiot

Podręcznik – tytuł, autor, wydawnictwo

Nr na liście MEN

nauczanie  zintegrowane

Razem w szkole. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik z ćwiczeniami. Części 1-5, Jolanta Brzózka, Katarzyna Glinka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Teresa Panek, WSiP , nr dopuszczenia 88/4/2010, 88/5/2011,

Razem w szkole. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami.  Klasa 3     Danuta Kręcisz, Beata Lewandowska,   137/3/2011

j. angielski

English Adventure 3. Worrall A. - PEARSON EDUCATION.  67/4/2009

religia

Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem 3 podręcznik, wyd. Jedność

 

 

KLASA     IV

 

przedmiot

Podręcznik – tytuł, autor, wydawnictwo

Nr na liście MEN

j. polski

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej,  zeszyt ćwiczeń część 1 i 2, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, wyd.: GWO, nr  dopuszczenia 445/1/2012

Historia i społeczeństwo

Klucz do historii. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV. WSiP , Numer dopuszczenia: 510/1/2012.

muzyka

Ciekawi świata 4 Muzyka Podręcznik –Justyna Górska –Guzik .Wydawnictwo Operon. Nr dopuszczenia 431/1/2012

plastyka

zakup we wrześniu

j.angielski

Discover English  Judy Boyle,  Pearson Central Europe Sp. z o.o., Nr dopuszczenia 402/1/2011, zeszyt ćwiczeń i podręcznik

matematyka

Matematyka z kluczem 4   Podręcznik część 1 i 2, zeszyt ćwiczeń część 1 i 2
Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata
Nowa Era
nr dopuszczenia MEN: 157/1/2012/z1, 157/1/2012/z2,

przyroda

Przyroda z pomysłem. Podręcznik - część 1 i 2,  zeszyt ćwiczeń - część 1 i 2, zeszyt do zajęć warsztatowych - cz. 1i 2.,  U.Depczyk, B.Sienkiewicz, H.Binkiewicz, Wyd.: WSiP ,  

nr dopuszczenia  604/1/2012

Zajęcia komputerowe

Lekcje z komputerem  - podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 4 WSiP (453/1/e/2012)

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych , Lech Łabecki, Marta Łabecka Wyd.: Nowa Era (295/2010)

religia

 "Miejsca pełne BOGActw", ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek, wydawnictwo Jedność

 

KLASA V

 

przedmiot

Podręcznik – tytuł, autor, wydawnictwo

Nr na liście MEN

j. polski

Między nami 5. Język polski.Podręcznik. Zeszyt ćwiczeń część 1 i 2. Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, wyd. GWO
nr dopuszczenia MEN: 445/2/2013

historia

Klucz do historii 5 podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata
WSiP, nr dopuszczenia MEN: 510/2/2013

plastyka

 zakup we wrześniu

j.angielski

Discover English 1 książka ucznia i zeszyt ćwiczeń, Hearn Izabella, Wildman Jayne, wyd. Longman, nr dopuszczenia MEN: 402/2/2011

matematyka

Matematyka z plusem 5 Podręcznik,  Zeszyt ćwiczeń - Liczby całkowite i ułamki część 1i 2, Zeszyt ćwiczeń – Geometria;  Dobrowolska Małgorzata, Karpiński Marcin, Zarzycki Piotr, wyd. GWO, nr dopuszczenia MEN 340/2/2013

przyroda

Przyroda z pomysłem 5 podręcznik część 1 i 2, zeszyt ćwiczeń część 1 i 2, warsztaty dla ucznia część 1 i 2, Depczyk Urszula, Sienkiewicz Bożena, Binkiewicz Halina, wyd.: WSiP
nr dopuszczenia MEN: 604/3/2013, 604/2/2013

informatyka

Lekcje z komputerem 5 Podręcznik, Jochemczyk Wanda, Krajewska-Kranas Iwona, Kranas Witold
WSiP, nr 453/2/2013

technika

Jak to działa 4-6 Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych z płytą CD / Jak to działa Rysunek techniczny Dodatek do podręcznika, Łabecki Lech, Łabecka Marta, WYD. Nowa Era
nr dopuszczenia MEN: 295/2010   (ZAKUPIONY W KLASIE 4)

muzyka

„Ciekawi świata”- Muzyka 5, wyd. Operon, J. Górska Guzik, nr 431/2/13

religia

Spotkania uBOGAcające.  Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej. ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, wyd. Jedność

 

KLASA     VI

 

przedmiot

Podręcznik – tytuł, autor, wydawnictwo

Nr na liście MEN

j. polski

Język polski. Między nami. Łuczak A., Murdzek A. - Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE. (245/03).

historia

Moja historia 6. Błaut M. - Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej – część 1 i 2, zeszyt ćwiczeń – część 1 i 2., WYDAWNICTWO Nowa Era  (269/04).

sztuka

Rykowska M., Szałko Z. - Muzyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.z o.o.. (75/09/S)     ZAKUPIONO W KL 4

j.angielski

Winners 3. Ladway C., Hancock M. - Podręcznik dla szkoły podstawowej. OXFORD UNIVERSITY PRESS. (104/05).

matematyka

Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M., Zarzycki P. - Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE. (61/3/10/S).

przyroda

Przyrodo witaj! Gromek E., Kłos E., Kofta W., Laskowska E., Melson A. - Podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej. WSiP S. A.. (101/07).

informatyka

Informatyka Europejczyka. Kiałka D. i in. - Podręcznik dla szkoły podstawowej. HELION S.A.. (149/05). , ZAKUPIONO W KL.4

religia

Z Jezusem idziemy do Boga 6 podręcznik, Śmiech Tadeusz, Nosek Bogusław, wyd. Jedność
nr dopuszczenia MEN: AZ-2-03/6

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 22a ust. 2e. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 

 

12 czerwca 2013r.

 

 

Dyrektor szkoły    Joanna Kulińska