Rozwój przez zabawę

Rozwój przez zabawę - to nowa inicjatywa  wychowawcza naszej szkoły, wychodząca naprzeciw potrzebom dzieci i oczekiwaniom rodziców.

Od 15 lutego tego roku, rozpoczęliśmy realizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych w cyklu 11spotkań dwugodzinnych z dziećmi klas I-III, które potrwają do maja 2008r. Pomysł prowadzenia zajęć, mających na celu  rozwijanie u dzieci kompetencji emocjonalnych i społecznych powstał w wyniku obserwacji zachowania dzieci w grupie klasowej, analizie pojawiających się problemów wychowawczych w szkole, wśród których najczęstszymi są zachowania agresywne lub wycofujące -lękowe, wynikające z nieumiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami i ich wyrażaniem.  Dzieci, które nie potrafią rozpoznać w sobie rodzących się uczuć i nie potrafią ich właściwie wyrażać mają problemy w relacjach koleżeńskich, częściej wchodzą w konflikty lub izolują się od grupy, przeżywając osamotnienie. Gdzie i kiedy dzieci mogą więc nabyć podstawowych kompetencji emocjonalnych i społecznych? Niewątpliwie w rodzinie, gdzie te umiejętności przyswajane są w sposób naturalny, ale czy aby na pewno? Wielu rodziców ogranicza czas poświęcony dziecku z powodu coraz większego zaangażowania w pracę zawodową, dla zapewnienia bytu rodzinie. Zmienia się również model spędzania w rodzinie czasu wolnego z „bycia ze sobą” na „bycie obok siebie” – dzieci przed komputerem i telewizorem. Efekt- dzieci coraz częściej nie potrafią się ze sobą właściwie komunikować: nie potrafią skoncentrować się na słuchaniu, mówią przerywając innym, gdyż nie stać je na cierpliwość i nie podejmują próby zrozumienia uczuć innych. To również nadmierna impulsywność, niecierpliwość i nastawienie na natychmiastowe zaspokojenie własnych potrzeb, nawet kosztem innych. Stąd koncepcja wzmocnienia oddziaływań rodziny na sferę emocjonalną dziecka jest bardzo ważnym krokiem na drodze rozwijania elementarnych umiejętności społecznych i osobistych, takich jak wgląd w siebie, dostrzeganie i panowanie nad emocjami, koncentracja i umiejętność komunikacji, wytrwałość i gotowość do pokonywania trudności oraz osiągania sukcesów. A wszystko to w trakcie starannie dobranych i przemyślanych zabaw, które dostarczają dzieciom radości, ale przede wszystkim uczą.

Program został pozytywnie oceniony przez władze oświatowe Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. i jest finansowany w ramach środków z profilaktyki. Prowadzony jest przez dwóch realizatorów: mgr Mariolę Piekar i mgr Wandę Gruszkę-pedagoga szkolnego.

mgr Wanda Gruszka