Uczniowie ze 100 % frekwencją - I sem.

Aleksander Kowalski
Wiktoria Rzymanek
Blanka Stabla
Wiktor Kowalski
Andrzej Malirz
Wiktor Krebs
Kacper Miłota
Martyna Brawańska
Hanna Kufieta
Radosław Olechowski
Wiktoria Szewczyk